Előterjesztések

Polgárőrség megerősítése

ELŐTERJESZTÉS
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Körmendi Polgárőr Egyesület hatékony működésének biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt hetekben 600 fő migráns befogadására alkalmas ideiglenes regisztrációs pont került kialakításra városunkban, továbbá letelepítésre kerültek Magyar Honvédség alakulatai. Ezek a tények és a Vas megye területén is elrendelt rendkívüli állapot kötelezővé teszi számunkra a menekült ügyekre történő hatékony felkészülést, a Körmendi Polgárőr Egyesület működésének biztosítását. Mint ismeretes a polgárőr egyesületek alapfeladatai között szerepel a helyi közrend és közbiztonság védelme, közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységek ellátása, az otthonában élő fogyatékos személyek védelme a helyi polgárok és javaik védelme valamint az állami és önkormányzati vagyon megóvásában való részvétel. Ezeket a polgárőri feladatokat az Országgyűlés 2011. évi CLXV törvénye pontosan szabályozza.
Az elmúlt napokban felvettem a kapcsolatot a körmendi Polgárőr Egyesület megbízott vezetőjével, Németh Tamás úrral, aki beszámolt a körmendi polgárőrség helyzetéről. A kialakult helyzet miatt terveik között szerepel egy 24 órában működő, ingyenesen hívható diszpécser szolgálat kialakítása, melynek hívása esetén kíséretet biztosítanak a rászoruló idős emberek temetőbe történő eljutásában. A lakosság biztonságérzetének növelésére törekedve további, kutyával megerősített járőrszolgálatot terveznek illetve a szükségük lenne rádióadókra és a mobilitásukat elősegítő személygépkocsira. A jelenleg 25-30 fővel tevékenykedő szervezet régi megkopott formaruhákat és fényvisszaverő mellények használ. Szükségük lenne új felszerelésre.
Az állami, önkormányzati szervek – különösen az önkormányzatok – a polgárőr szervezetek működését és tevékenységét lehetőség szerint anyagi források biztosításával, technikai és egyéb eszközök átadásával, feleslegessé vált vagyontárgy ingyenes átruházásával vagy más módon is támogathatja. A fent megjelölt feladatok beindításához és fenntarthatóságához ebben az esztendőben megközelítően tíz millió forintra lenne szükség, továbbá mobilitás szempontjából javasolni szeretném az Önkormányzat tulajdonát képező régi VW Passat típusú személygépkocsi járőrözési célokra történő átadását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján fogadja el a határozati-javaslatom.

Körmend, 2015. szeptember 22.

Tompa László
képviselő – Pro Körmend

HATÁROZATI JAVASLAT:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körmendi Polgárőr Egyesület hatékony működésének biztosítását. A Képviselő-testület a rendkívüli helyzet ellenére ezzel is növelni kívánja a város lakosságának biztonság érzetét, ezért megbízza Bebes István polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a Polgárőr Egyesület megbízott vezetőjével, Németh Tamás úrral és kezdje meg az anyagi és technikai eszközök támogatási lehetőségével kapcsolatos tárgyalásokat.

Felelős: Bebes István, Körmend Város polgármestere

Határidő: A kialakult rendkívüli helyzet miatt: azonnal