Hírek

NYÍLT LEVÉL Bebes István polgármester Úr részére egy BOTRÁNYOS SAJTÓKÖZLEMÉNY miatt

Tisztelt Polgármester Úr!

Érdeklődni szeretnék, hogy „Körmend Város Önkormányzata” nevében ki adta ki az alábbi sajtóközleményt:

http://www.kormend.hu/0/hirek/31428/az-onkormanyzatnak-nincs-lehetosege-visszahivni-szabo-ferencet

Tudomásom szerint a Szabó Ferenc képviselő társam – egykori alpolgármester – ügyében nem volt rendkívüli képviselőtestületi –testületi ülés, így városunk gréniuma nem fogalmazott meg ilyen állásfoglalást.

A kialakult helyzetben rendkívül szerencsétlennek tartom, hogy a sajtóközlemény első részé, – mely a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéséből merít részigazságokat a képviselői „Méltatlanság”-al kapcsolatosan – csak részigazságokat tartalmaz, nem sorolja fel a törvényi rendelkezés további passzusait. A sajtóközlemény második fele, mi szerint „Szabó egyébként meghozta az erkölcsi és politikai döntést”, számomra teljesen elfogadhatatlan! A sajtóközlemény záró gondolatát pedig, amely a politikai szereplőket oktatja ki, nem is kommentálom.

A  botrányos sajtóközlemény miatt, mely „Körmend Város Önkormányzata” nevében került nyilvánosságra kérem nevezze meg, a sajtóközlemény kiadójának nevét.

 

Köszönettel:

Tompa László

Önkormányzati Képviselő
Pro Körmend Városszépítő Egyesület 

  1. február 10.