Hírek

Felülvizsgálati kérelem a Szombathelyi TÖRVÉNYSZÉKHEZ

Felülvizsgálati kérelemmel fordult a Pro Körmend Városszépítő Egyesület a Szombathelyi Törvényszékhez, ugyanis a Körmendi Helyi Választási Bizottság (HVB) – 2017. május 8-i ülésén – elutasította a Pro Körmend népszavazási kezdeményezését, amelynek a kérdése  így szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Körmend Város Önkormányzata a körmendi szülészet létrehozását kezdeményezze?”

A Helyi Választási Bizottság körmendi születésű tagjainak – Erős Klára, Koncz Sándor, Mosonyi Antal – egyhangú elutasító szavazatát a Pro Körmend Városszépítő Egyesület megalapozatlan döntésnek tartja, a HVB azon érvelését, pedig, hogy „valaminek a kezdeményezése nem önkormányzati feladat és hatáskör”, egyenesen jogszabályellenesnek. A HVB ezen túlmenően megkérdőjelezte a lokálpatrióta Pro Körmend  célkitűzéseit, figyelmen kívül hagyva az egyesület nevéből – Pro Körmend (Körmendért)- és nem utolsósorban a benyújtott alapító okiratából is nyilvánvalóan kiderülő tényt, hogy az egyesületet a „Körmend várossal szembeni elkötelezettség és tenni akarás” szólította életre.