Előterjesztések

Kamattámogatás körmendi vállalkozások részére

ELŐTERJESZTÉS
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. április 29.-i ülésére
Tárgy: A kamattámogatási program körmendi székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Körmend Önkormányzata számára kiemelten fontos a Körmenden székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítése, ezen belül a Körmenden megvalósuló beruházások vagy forgóeszköz vásárlások elősegítése. Ezen cél megvalósítása érdekében merült fel annak lehetősége, hogy a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködve kamattámogatási programot indítsunk körmendi székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítésére, mely során az Alapítvány részére önkormányzati pénzeszköz kerüljön biztosításra célhoz kötötten.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el a határozati-javaslatot.
Körmend, 2015. április 28.
Tompa László
képviselő – Pro Körmend
HATÁROZATI JAVASLAT:

Körmend Város önkormányzata jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felé az Alapítvány által kezelt kamattátogatási Alap feltétel rendszerének egyeztetését valamint a célhoz kötött pénzeszközök mértékének és felhasználásának szabályait.

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: 2015.május 31.