Hírek

Ilyen még nem volt: EVANGÉLIUM olvasás, FÁKLYÁS felvonulás

A kosárlabda és az Alte-Rába fesztivál után, úgy tűnik van igény városunkban az evangélium olvasásra is. A János evangélium utolsó hét részének felolvasására több mint másfélszeres volt a túljelentkezés. Még így is tizenhatan olvasták az igét.

A Pro Körmend Városszépítő Egyesület által szervezett „Reformáció 500” Jubileumi megemlékezés-sorozat utolsó rendezvényét Dienes Gyula – az egyesület alelnöke – nyitotta meg. Bevezetőjében méltatta a reformáció eredményeit és Luther Márton bátor kiállását. A rendezvényen felszólalt Szabadi István református lelkész is, aki a reformációval kapcsolatos idézeteket osztott meg híres írók tollából. Az evangélium olvasást Boros Gábor gitárral kísért éneke színesítette. A „Tégy egyé Urunk” című dal háromszori eléneklésére Benedek János evangélikus lelkész bátorította a résztvevőket. A rendezvénysorozat záró gondolatait Tompa László – a Pro Körmend Városszépítő Egyesület elnöke – fogalmazta meg. Kiemelte, hogy az európai civilizáció három pilléren áll: a zsidó-keresztény hitvalláson, görög kultúrán és a római jogon. Ebben az örökségben – János evangélistához hasonlóan – ma is fontos a hitvalló keresztények tanúság tétele, hisz e nélkül a 21.szézadi Európa elveszti identitását.

Rendezvény-sorozatot fáklyás felvonulás és állófogadás zárta.