Hírek

ELŐTERJESZTÉS – Beépítetlen, inaktív, belterületi egyéb ipari gazdasági területek adója

ELŐTERJESZTÉS

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete

  1. november 26-i ülésére

 

Tárgy: Beépítetlen, inaktív, belterületi egyéb ipari gazdasági területek adója

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Körmend városa már több cikluson keresztül próbál eleget tenni munkahely teremési ígéretének, de sajnos több okból kifolyólag a nagy beruházók inkább mentek, mint jöttek.

Mint ismeretes még 2005 decemberében Kiss Péter kancelláriaminiszter hozta el Körmendre az Ipari Park címet. Ezt követően kiépült egy feltáró út, mely azon kívül, hogy bekötötte a Felsőberki városrészt lehetőséget teremtett a kialakított Ipari Park benépesítésére. Ugyan ezt a célt szolgálta 2008-ban az IBK Körmend Ipari Park Kft 372 millió forintos „Befektetési környezet fejlesztése” című Európai Uniós pályázata is, viszont az eredmény mind a mai napig elmaradt.

Míg a környező városok iparterületei, ipari parkjait folyamatosan népesítik be zöld és barna mezős beruházások révén különféle vállalkozások, addig Körmendre a részben magas telekárak miatt évek óta nem érkezik befektető, pedig városunk legalább 50 ha beépítetlen belterületi, inaktív, ipari gazdasági területtel rendelkezik.

Határozati javaslatom egy új adónem, bevezetéséhez kéri a tisztelt Képviselő-testület támogatását. A javasolt adó mértéke nem magas: 100 Ft minden belterületi, inaktív, beépítetlen ipari gazdasági terület négyzetmétere után.

Határozati javaslatom elfogadása esetén 2016. január 01 –től kezdődően két cél valósulhatna meg: kiszűrésre kerülnének a spekulatív célú ingatlanvásárlások, valamint olyan új önkormányzati bevételi forrás teremtődne, melynek éves bevételét visszaforgatva támogatni tudnánk a városunkba komoly befektetési szándékkal érkező beruházók letelepítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján fogadja el a határozati-javaslatom.

 

Körmend, 2015. november 16.

 

                                                                                               Tompa László

képviselő – Pro Körmend

 

HATÁROZATI JAVASLAT:

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a belterületi, inaktív, beépítetlen ipari gazdasági területek adójával kapcsolatos adórendelet elkészítését. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza Körmend város jegyzőjét az adórendelet elkészítésére.

 

Felelős:         Dr. Stepics Anita, Körmend Város jegyzője

Határidő:     Azonnal