Interpellációk

Egyesületünk önkormányzati-képviselőjének 2016 évi interpellációi

Egyesületünk önkormányzati-képviselőjének 2016 évi interpellációi

 

2016 február 24

Tompa László képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Zrínyi Miklós utcában van egy csapadékvízelvezető, amelyből nem tud elfolyni a víz, kéri annak tisztítását.

Tompa László képviselő-testületi tag az interpellációra kapott választ nem fogadja el. (03.24)

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az interpellációra adott választ 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza

2016.március 31.

Tompa László képviselő-testületi tag elmondja, hogy az imént azért nem fogadta el a választ, mert 2014-ben elfogadták a Mozi és a Bástya utca felfestését, azonban az még sehol sem tart. Kéri polgármester urat, hogy nézzen utána annak, hogy ez a felfestés miért nem jött létre, és hol tart most.

2016.május 26.

Tompa László képviselő-testületi tag a Híd utca és a Kertész utca kereszteződésénél a Rába híd irányában kér egy elsőbbségadás kötelező táblát elhelyeztetni. A Bartók lakótelepen ő is egyre több kutyasétáltatóval találkozik, hiszen az emberek – a migráns helyzet miatt – nem merik a Várkertbe vinni a háziállataikat, így több a kutyagumi is, amit a kisgyermekes anyukák kifogásolnak. A kutyagumi összeszedésére kér megoldást találni. Kéri jegyző asszonyt a 3/1992. számú, a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelettel kapcsolatban, hogy azt frissítse, hiszen egyesületük szeretne helyi népszavazást kezdeményezni a migráns témával kapcsolatban. Kéri polgármester urat, hogy indítson belső vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy 2016. május 5-én, a miniszterelnök irányába milyen jellegű belső kommunikáció történt az önkormányzat részéről.

2016.augusztus 24.                                                                                                                                                            

Tompa László képviselő-testületi tag elmondja, hogy a költségvetésben szereplő városi kamera vásárlása és felszerelése 24,7 millió forintot tesz ki. Többen kérdezik, hogy ezek a kamerák hova lettek felszerelve. Pletyka szinten hallani, hogy ez az összeg meg sem érkezett az önkormányzathoz.

  1. október 27.

Tompa László képviselő-testületi tag elmondja, hogy a hétvégén a Kölcsey iskola szülői munkaközössége által szervezett kerítésfestés zajlott, többen megemlítették, hogy az iskola előtti parkoló és útszakasz nagyon rossz állapotban van. Úgy emlékszik, hogy a Fő tér rekonstrukciót követően arról volt szó, hogy a városból kivezető útszakaszok felújítása következik, ezért kéri ennek az útszakasznak a rendbetételét. Jelzi, hogy az iskolánál kamera került elhelyezésre, viszont a rendőri jelenlét megszűnt. Mindenképpen nagyobb biztonságot jelent a gyerekek számára a rendőri jelenlét.

Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Tompa László nem tudja elfogadni az interpellációra kapott választ, továbbra is kéri a Kölcsey utca rendbetételét. Véleménye szerint a kamera nem helyettesíti a rendőri jelenlét, azt gondolja, hogy a kamera csak visszamenőleg tudja rekonstruálni a történteket, viszont a járőr jelenléte tekintélyt parancsoló tud lenni.

Bebes István polgármester elmondja, hogy  csak az egyik választ fogja megszavaztatni, hiszen a rendőrség munkáját – engedje meg képviselő úr -, nem az önkormányzat fogja szabályozni. Ezzel kapcsolatban a soron következő közbiztonsági ülésen jelezni fogja a rendőrség felé a problémát. Kéri jegyző asszonyt, hogy szabályozzák azt, hogy a nem testület hatáskörébe tartozó ügyekkel ne kelljen az ülésen foglalkozni. Sok rossz állapotú utca van, kéri képviselő urat, hogy járja körbe Körmendet és meg fogja látni, hogy nem a Kölcsey utca a legrosszabb állapotú utca. Fogadja el képviselő úr, hogy a megfelelő sorrendben igyekeznek ezeket a problémákat megoldani. Kéri, hogy az aktuális feladatokat a városgondnokság végezze el.

Bebes István polgármester elmondja, hogy mivel a képviselő úr nem fogadta el a választ, kérdezi, hogy a Testület elfogadja-e?

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az interpellációra adott választ 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

145/2016.(X.27.) önkormányzati határozat

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Tompa László a Kölcsey utcával kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja.

 

Interpelláció

Tompa László képviselő-testületi tag elmondja, hogy

hogy ahol a buszok kihajtanak, nem árok hanem egy vízülepítő van elhelyezve, ami az idők során megtelt – annak idején azt az ígéretet tették, hogy a vízülepítő kavicsát időnként cserélik – kéri annak cseréjét

a Somogyi utcában földgyalulást hajtottak végre, aminek az volt a célja, hogy az útról a víz az árkok irányába tudjon folyni. Több ott lakó jelezte, hogy ez a földgyalulás nagy hupnikat hagyott maga után, kéri, hogy ezt a munkát ellenőrizzék le, hiszen pénzt adtak ki érte.

Jegyző asszonyt kéri interpellálni arról, hogy Molnár Dánielnek munkaköri kötelessége-e az, hogy munkaidőben civil szervezeteket vagy magánszemélyeket provokáljon, belső vizsgálat indítását kéri azzal kapcsolatban, hogy a sajtóreferens munkaidőben miért facebook-ozik, illetve ad ki közleményeket a Fidelitas nevében.

Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Tompa László képviselő-testületi tag a 3. pontban szereplő választ nem tudja elfogadni, ő írásban szeretne arra választ kapni. – Molnár Dániel belső vizsgálata

Dr. Stepics Anita jegyző elmondja, hogy meg van ahhoz a joga, hogy szóban adjon választ, de természetesen azt írásban is meg fogja tenni. Komolyan vette a képviselő úr kérését, és bekérte a kolléga munkaköri leírását, becsületesen végig is olvasta. Nincs olyan passzusa a leírásnak, amely civil szervezetek, magánszemélyek inzultálását várná el tőle. A kérdésre a válasz, nem, nincs a házban olyan személy, akinek ezt a munkaköri leírása kötelezővé tenné. Egy dolgot szeretne még képviselő úrnak elmondani, sajnos vele együtt képviselő úr is öregszik, a technika viszont soha nem látott fejlődés alatt áll, ez teszi lehetővé, hogy bárki a teremben, kényelmesen, munkaidőn kívül, otthon, úgy tudnak bármit megírni, és egyúttal azt is be lehet állítani, hogy mely napon, milyen időpontban jelenjen az meg a közösségi portálon. A technika erre képes, és ez okozhat téves következtetéseket. Titkosszolgálati megfigyeléseket nem végzett a kollégával szemben, ezért elnézést, erre nincs lehetősége. Kéri a válasz elfogadását.

Bebes István polgármester megkérdezi Tompa László képviselő úrtól, hogy elfogadja-e a választ.

Tompa László képviselő-testületi tag nem fogadja el a választ.

Bebes István polgármester elmondja, hogy mivel a képviselő úr nem fogadta el a választ, kérdezi, hogy a Testület elfogadja-e?

Tompa László nem vesz részt a szavazásban.

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az interpellációra adott választ 11 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

156/2016.(XI.24.) önkormányzati határozat

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Tompa László Molnár Dániel  belső vizsgálata indítása ügyében tett interpellációjára adott választ elfogadja.

 

Interpelláció

Tompa László képviselő-testületi tag kérdezi, hogy lesz-e harmadik gyermekorvos, hiszen véleménye szerint a két gyermekorvos le van terhelve, illetve más orvoshoz is elviszik a helyi gyermekeket.