Hírek

CSAPADÉKVÍZ elvezetővel kapcsolatos felszólalás

Tompa László önkormányzati-képviselő 2016. február 24-i testületi ülésen interpellált a  Zrínyi Miklós utcában lévő csapadékvíz elvezető tisztításával kapcsolatosan. A képviselő a csatorna  tisztításra kapott választ nem fogadta el…. viszont úgy tűnik ez így 10 körmendi képviselő számára rendben van (1 fő bizonytalan, tartózkodott)

Mónika könyvesbolt (640x470)

Idézet a 2016 március 31-i jegyzőkönyvből:

„Tompa László képviselő-testületi tag az interpellációra kapott választ nem fogadja el.

Forró Szilvia irodavezető asszony elmondja, hogy a Városgondnoksággal együtt megnézték a problémát, azt gondolták, hogy egy egyszerű átmosatásról van szó, de úgy néz ki, hogy egy vezetékszakasz cseréjére van szükség. A Bástya utca rekonstrukció során lehetne erre sort keríteni, vagy egy teljesen külön forrást kell erre biztosítani.

Bebes István polgármester felkéri irodavezető asszonyt arra, hogy dolgozzák ki azt, hogy mekkora összegre lenne szükség.

Bebes István polgármester elmondja, hogy mivel a képviselő úr nem fogadta el a választ, kérdezi, hogy a Testület elfogadja-e?

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az interpellációra adott választ 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

77/2015.(VIII.17.) önkormányzati határozat

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Tompa László a Zrínyi Miklós utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadja.”