Hírek

Az Oktatási Minisztérium csak MÁJUS VÉGÉN dönt

A körmendi képviselő-testület is véleményezett. Az Oktatási Minisztérium május végén dönt a Szülői Szervezet, KLIK illetve az Önkormányzat véleménye alapján a körmendi intézmények sorsáról. Bebes István előterjesztését, melyet az ülés előtt osztottak ki tíz igen és két tartózkodás mellett a képviselő testület jóváhagyta.

A körmendi rendkívüli-képviselő testületi ülés napirandi pontjainak ismertetését követően Tompa László képviselő – Pro Körmend –  szót kért. Kérésében a levezető elnöktől azt kérte, hogy a körmendi oktatási intézményt érintő napirendi pont tárgyalásánál függessze fel a Szervezeti és Működési Szabályzat 23§, mi szerint a napirendhez kapcsolódóan egy képviselő egy kérdést és két észrevételt maximum 2 percben. Kérését Bebes István polgármester elutasította.

Az oktatási intézményeket érintő napirend tárgyalásánál a Pro Körmend Városszépítő Egyesület képviselője jelezte, hogy városi képviselőként nem kapta meg az intézményi változtatások háttéranyagát így kénytelen több operatív kérdést feltenni az változtatásokkal kapcsolatosan:

  • A fenntartó miért a Somogyit akarja az Olcsaiba beolvasztani és miért nem az Olcsait a Somogyiba? A Somogyi infrastruktúrája (uszoda, sportcsarnok) vetekszik országosan első helyen lévő iskolák felszereltségével.
  • Hogy fog menni a beiratkozás a Somogyiba, ha a minisztériumi döntés május végén várható?
  • Számolt-e a KLIK A hátrányos helyzetű gyerekeknél a dupla létszámmal?
  • Hány százalékos lesz az Olcsai iskola kihasználtsága a tervezett beolvadásokat követően vagy is ha a hátrányos helyzetű Hunyadi úti és a Somogyisok is bekerülnek az Olcsaiba?
  • Mekkora költségmegtakarítás mértéke az iskola összevonásokat követően?
  • Miért kell a Gimnázium felnőttoktatását megszüntetni, mikor élethosszig tartó tanulást preferálja a kormány?
  • Számolt-e a KLIK az óvodákban visszatartott gyermekek létszámával?

 

A tankerület igazgatójától a beiratkozásra és a költségnövekedésre nem érkezett válasz

Mivel a napirendi előterjesztés nem tartalmazott határozati javaslatot, így Tompa László a Nemzetfejlesztési Minisztériumban szertett tapasztalataira hivatkozva a következő határozati javaslatot terjesztette a képviselők elé:

Körmend Város Képviselőtestülete nem támogatja az előterjesztés 1,2,3,4. pontjaiban felsorolt, körmendi oktatási intézményeket érintő változásokat. Amennyiben az iskolák összevonásának költségmegtakarítása nem haladja meg a 10 millió Ft-os értéket, Körmend Város Önkormányzata vállalja, hogy a hiányzó forrást biztosítja. Amennyiben az Oktatási Minisztérium 10 millió Forintnál nagyobb költségmegtakarítással számol, Körmend Város Képviselőtestülete újra tárgyalja a forrás biztosítását.

Határozati javaslatát a képviselő azzal indokolta, hogy egy kétmilliárd forint költségvetésű önkormányzatnak kell 10 millió forint forrást találni. Képviselők az előterjesztést 1 igen, 3 tartózkodás és 8 nem szavazattal elutasították.